Nebojte se darovat si ve vztahu vzájemně “křídla”

Miluji citáty. Prožívám- li nějakou životní situaci, přimějí mne se nad ní zamyslet z jiného úhlu pohledu. Povětšinou dokáží změnit moje dosavadní vnímání souvislostí, zejména v partnerském soužití.

Před nedávném jsem narazila na jeden, který jsem si pečlivě zapsala do diáře..

“ Muž, který své ženě daruje křídla – nebude nikdy nosit parohy”

V duchu jsem si pomyslela – “ Jaká pravda ..nádherná, hluboká, smysluplná myšlenka !“ Neměla by však platit ve vztahu oboustranně?

Toto souvětí , “citát” , se rázem stalo jedním z mých nejoblíbenějších. Motto, kterým se budu vždy snažit řídit. Proč mne na první pohled tak zaujalo?

Sleduji ve společnosti zásadní negativní posun v čím dál tím agresivnějším prosazováním se jednotlivců, na základě jakéhosi nadřazeného osobního přesvědčení v provázanosti s

“absolutní sobeckosti” podpořené zaujatým narcisismem. Vnitřně se ptám – Jsou to trendy dnešní doby? Nebo jsou lidé přirozené sobečtí už od Adama a Evy?

S velkým vnitřním znepokojením pozoruji, že se tento neblahý trend přesunul do oblasti partnerského soužití. Partneři si ve vztahu bojí navzájem darovat to “vše “, co svému protějšku na očích vidí. 

Nejedná se pouze o věci materiálního charakteru či finanční prostředky. Mluvím především o vzájemné podpoře (zejména v podnikání, či osobnostním růstu), chvále, bezpodmínečné lásce, vzájemného si zvyšování sebevědomí, věnování pocitů jistoty, oddanosti a bezpečí. Partnerská sounáležitost  se jakoby někam vytratila a ti, co by si měli byt nejbližší, si nepokrytě na úkor jeden druhého tvrdě konkurují a nekompromisně hrabou na svůj píseček. Hlavně bezpečně, pro sebe! Do protějšku příliš neinvestovat!

Využívají jeden druhého až vychytralé pouze ke svému užitku.

S pochvalou i “odměnami” výrazně šetří. Jejich vztahovým mottem se postupně stává : Zašlapávat, nerozmazlovat!!

“Co kdyby ten můj protějšek zvlčil díky neustálému přílivu pochval, pozitivní pozornosti dosáhl patřičně vysokého, nežádoucího sebevědomí a následně prchnul za lepším, že?”

Dámy, Máte-li vedle sebe kvalitního partnera, na kterém Vám záleží, myslete na něj a jeho potřeby! Nemyslete sobecky pouze jen a jen na sebe! Darujte mu ta silná a zdravá “křídla”!

Povznášejte jeho ego. Starejte se o něj, jeho sny a potřeby. Samozřejmě v rámci vašich možností, ve správném načasování. Dělejte vše přirozeně, od srdce. Buďte velkorysá! Učte se uznávat jeho, pro vás někdy těžko pochopitelné, hodnoty. Chvalte ho ve společnosti. Buďte mu oporou. Říkejte mu častěji, že ON je pro Vás nejlepší a VY ta nejšťastnější žena mající po svém boku tak úžasného chlapa. Dejte mu ten pocit, který žádná jiná dát neumí a nedá. On Vám neuteče, nebude mít jediný důvod. Buďte v tomto směru více sebevědomá!

Důvodem proč píši toto pojednání je, že ve svém ženském okolí neustále překvapivě slýchám, že svého muže partnerky dostatečně nechválí. Nedělají mu komplimenty. Žijí s myšlenkou cituji: “co když si ten chlap pomyslí, že jsem z něj odvařená –  bude mne mít příliš “jistou, tzv Na háku”. 

Od prvopočátku perspektivního vztahu jsou jejich myšlenky a následné kroky nesmyslně otrávené obavou ze strachu ztráty partnera..S pocitem o ponížení vlastního ega ke kterému ani nedošlo. 

Irituje mne, že některé dámy, vyžadující neustálou materiální pozornost od svého protějšku, za celá léta svého partnera neobdarují ani maličkostí, žiji v mylné představě, že “žena partnera obdarovávat nemusí”!

Tímto heslem se rozhodně v dlouhodobém vztahu řídit nedoporučuji.

Je jedno, zda dárek vyrobíte, koupíte, věnujete zážitek. Hřejivé pozornosti má věnovat i žena! Ne pouze muž.

Rozmyslete si však pečlivě, kterému muži ta “křídla” darujete!!

V dlouhodobém soužití mějte po svém boku partnera, jemuž opravdově záleží na Vašich citech. Vnímáte, že oceňuje Vaši hodnotu – jako partnerky a ženy. 

Je Vám oporou a vztah stojí na solidních pilířích jistoty a bezpečí!

“ Italská domácnost” může být pro některé emotivnější partnery vzrušující a zábavná. V dlouhodobém, vyrovnaném vztahu, je však tento stav absolutně nepřijatelný, změní se jen v neutuchající vodopád slz, výčitek a vzájemných obviňování.

Pozorujte, jak velkoryse investuje muž do Vás – a opět samozřejmě platí, dle jeho možnosti a měřítek. Mějte na zřeteli, že jak se chová k Vám .. bude jednou přistupovat i k Vašim dětem, společně domácností.

Vnímáte, že si partner nikdy nic neodepře a na Vás přehnaně šetří?

Jeho volný čas věnuje neúměrně koníčkům či ho s narůstající radosti tráví více a více ve společnosti svých kamarádů ?

Manipuluje Vámi do věcí a činností, které jsou vám tzv. “proti srsti”?

Setři s pochvalou Vašich dovedností?

Možná Vás při sebemenších příležitostech zejména před publikem nevybíravě shazuje?

“Zastřihává Vám ON ta pomyslná křídla aby jste moc vysoko nevzlétla a neulétla?,

Věřte své intuici a mějte na paměti, že za muže hovoří nejlépe výsledky a činy! 

Neposlouchejte snílkovské fráze vhodné pro teenagery, zaměřte se na fakta.

Neomlouvejte mužovu přehnanou lakomost, nezájem či neúctu k Vám jako “momentální stav” který se jednou Vaším přičinlivým chováním změní. Nezmění. A bude Vás to bolet.

Nevhodný / špatný partner, je jako zrcadlo našich vlastních nejistot, vzorců chování, komplexů, vnitřních slabostí a emočních zranění, kterými jsme si po dobu dospívaní prošly. 

Přitahujete – li si do života stále podobné – Vám nevyhovující partnerské typy,

zapracujte v první řadě sama na sobě. 

Dospělá li jste k přesvědčeni, že se “vztahově” točíte v jakémsi neuspokojivém a bludném kruhu, obraťte se na někoho nejbližšího z rodiny nebo vztahového odborníka. Mojí osobní nediskutovatelnou zkušeností je, že mne “seance” s některými kamarádkami nikdy nikam neposunuly. Naopak, po čase jsem pochopila, že jejich “ dobře míněné rady” byly částečně ovlivněné závistí…Mám obrovské štěstí, že poslední roky je nejlepším životním rádcem moje matka, ke které jsem si dlouho nedokázala, díky své mladistvé a divoké povaze, najít cestu. A když ani tady necítím úplnou spokojenost, obracím se bez váhání na odborníky pro daná témata. 

resite – li konkrétní situaci neváhejte mne kontaktovat

Info@liakees.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *